Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị vi sinh và xét nghiệm mô

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị vi sinh và xét nghiệm mô, Dự án đầu tư XDCT Nâng cấp và mở rộng Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 – Nha Trang.

Tên dự án:Dự án đầu tư XDCT Nâng cấp và mở rộng Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 – Nha Trang
Tên gói thầu:Mua sắm thiết bị vi sinh và xét nghiệm mô
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà nôi -Điện thoại: 04.8310983; Fax:04.8317221
28/07/2008 đến 18/08/2008
1.000.000 (VND)
18/08/2008 09:00
18/08/2008 09:00