Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị cho xưởng điện tử công nghiệp, xưởng cơ khí động lực thuộc công trình Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Long An

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị cho xưởng điện tử công nghiệp, xưởng cơ khí động lực thuộc công trình Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Long An

Tên dự án:Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Long An
Tên gói thầu:Mua sắm thiết bị cho xưởng điện tử công nghiệp, xưởng cơ khí động lực thuộc công trình Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Long An
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An, Điện thoại: 072826105, Fax: 072824746
29/08/2008 đến 17/09/2008
1000000 (VND)
17/09/2008 09:00
17/09/2008 09:00