cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

số 02
quý III năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.062.402.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Dân tộc nội trú huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông