Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (Đoạn từ Km00+650 đến Cầu Thổ Ngữ), TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – Gói thầu xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (Đoạn từ Km00+650 đến Cầu Thổ Ngữ), TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – Gói thầu xây lắp

Tên dự án:Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (Đoạn từ Km00+650 đến Cầu Thổ Ngữ), TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (Đoạn từ Km00+650 đến Cầu Thổ Ngữ), TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – Gói thầu xây lắp
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Điện thoại 0650.822845 – 822004 Fax 0650.811078
08/09/2008 đến 23/09/2008
1.000.000 (VND)
23/09/2008 09:00
23/09/2008 09:00