Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng đường vào Trung tâm hành chánh xã Hiệp An (từ giao lộ đường Lê Chí Dân đến giao lộ đường Phan Đăng Lưu, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng đường vào Trung tâm hành chánh xã Hiệp An (từ giao lộ đường Lê Chí Dân đến giao lộ đường Phan Đăng Lưu, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Xây dựng đường vào Trung tâm hành chánh xã Hiệp An, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Xây dựng đường vào Trung tâm hành chánh xã Hiệp An (từ giao lộ đường Lê Chí Dân đến giao lộ đường Phan Đăng Lưu, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Điện thoại 0650.822845 – 822004 Fax 0650.811078
08/09/2008 đến 24/09/2008
1.000.000 (VND)
24/09/2008 09:00
24/09/2008 09:00