Thông báo mởi thầu : Gói thầu “Thi công phần móng, thân nhà, hoàn thiện kiến trúc, điện nước trong nhà, bể phốt, chống sét nhà làm việc 8 tầng; hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ” của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông báo mởi thầu : Gói thầu “Thi công phần móng, thân nhà, hoàn thiện kiến trúc, điện nước trong nhà, bể phốt, chống sét nhà làm việc 8 tầng; hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ” của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

GT: Thi công phần móng, thân nhà, hoàn thiện kiến trúc, điện nước trong nhà, bể phốt, chống sét nhà làm việc 8 tầng; hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ.

Thuộc D.A : Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Bộ Thông tin và truyền thông tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu : Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMT : từ 09 giờ 00 ngày 03/09/2008 đến 09 giờ 00 ngày 03/10/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Giá bán : 1.000.000 đồng.

Điện thoại : (04) 9437522  ; Fax: (04) 8263477.

Hạn cuối nhận HSDT : 09 giờ 00 ngày 03/10/2008