Kế hoạch đấu thầu: Công viên nghĩa trang huyện Dĩ An

Kế hoạch đấu thầu: Công viên nghĩa trang huyện Dĩ An

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Dĩ An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 111/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3080/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 9.550.518.790(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Công viên nghĩa trang huyện Dĩ An (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Công viên nghĩa trang huyện Dĩ An
  • 7.987.200.167 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008 và quý I năm 2009Theo đơn giá 180 ngày ( kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)