Kế hoạch đấu thầu: Khu tái định cư Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên

Kế hoạch đấu thầu: Khu tái định cư Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tân Uyên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1613/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3116/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 31.179.439.573(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Khu tái định cư Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Khu tái định cư Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên
  • 16.489.885.157 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 300 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)