Thông báo mời thầu gói thầu: San lấp mặt bằng khu vực xây dựng trụ sở Sở Xây dựng và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau

Thông báo mời thầu gói thầu: San lấp mặt bằng khu vực xây dựng trụ sở Sở Xây dựng và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau
Tên gói thầu:San lấp mặt bằng khu vực xây dựng trụ sở Sở Xây dựng và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 3b An Dương Vương Phường 7 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 0780282822, Fax:0780830834
16/09/2008 đến 01/10/2008
1000000 (VND)
01/10/2008 08:00
01/10/2008 08:00