Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng bệ chắn đạn

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng bệ chắn đạn, Công trình huấn luyện chiến đấu (giai đoạn 1).

Tên dự án:Công trình huấn luyện chiến đấu (giai đoạn 1)
Tên gói thầu:Thi công xây dựng bệ chắn đạn
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: Số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733- Fax:073.872217
23/09/2008 đến 08/10/2008
1.000.000 (VND)
08/10/2008 14:00
08/10/2008 14:00