Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS Thuận thành, huyện Phổ yên

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS Thuận thành, huyện Phổ yên

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý và điều hành dự án các công trình XDCB huyện Phổ yên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phổ yên
Số hiệu: 5710/QĐ-UB
Ngày ban hành: 06/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phổ yên
Số hiệu: 6253/QĐ-CT
Ngày ban hành: 24/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.738.917.824(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS Thuận thành, huyện Phổ yên (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS Thuận thành, huyện Phổ yên
  • 2.494.662.322 (VND)
  • Vốn ngân sách Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển sau 10 ngày kể từ khi phát hành hồ sơ mời thầuTheo đơn giá 180 ngày