Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu cung cấp vật tư chính: Ống Gang 1.762m, ống thép D600 36m, van BB D600 02 cái , mối nối mềm D600 23 cái, tê gang D600 04 cái, bu gang BU D600 1 cái , cút gang EE D600 17 cái .

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu cung cấp vật tư chính: Ống Gang 1.762m, ống thép D600 36m, van BB D600 02 cái , mối nối mềm D600 23 cái, tê gang D600 04 cái, bu gang BU D600 1 cái , cút gang EE D600 17 cái . DI DỜI TUYẾN ỐNG CHUYỂN TẢI D600 ĐI QUA TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO LÂM ĐỒNG

Tên dự án:DI DỜI TUYẾN ỐNG CHUYỂN TẢI D600 ĐI QUA TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO LÂM ĐỒNG
Tên gói thầu:Gói thầu cung cấp vật tư chính: Ống Gang 1.762m, ống thép D600 36m, van BB D600 02 cái , mối nối mềm D600 23 cái, tê gang D600 04 cái, bu gang BU D600 1 cái , cút gang EE D600 17 cái .
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công Ty TNHH 01 Thành viên Cấp Thoát Nước Lâm Đồng, số 03 Đinh Tiên Hoàng Tp ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng . Điện thoại: 063.521416. Fax 063.824050
25/09/2008 đến 11/10/2008
1.000.000 (VND)
11/10/2008 08:00
11/10/2008 08:00