Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp, Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM

Tên dự án:Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM
Tên gói thầu:Xây lắp
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
151 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM-ĐT: (08)4041004-4042008-Fax: (08)4041003
06/10/2008 đến 21/10/2008
1.000.000 (VND)
21/10/2008 14:00
21/10/2008 14:00