Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Tên chủ đầu tư: UBND TX Thủ Dầu Một
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4498/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3378/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 74.551.408.962(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
  • 26.094.356.403 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 240 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)