Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp

Tên dự án:Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp
Tên gói thầu:Thi công xây lắp công trình Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án – Điện lực Bình Dương, số 03 CMT8, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650.211066, fax: 0650.825847
13/10/2008 đến 28/10/2008
500.000 (VND)
28/10/2008 09:00
28/10/2008 09:00