Thông báo mời thầu gói thầu: Mặt đường láng nhựa+ cống qua đường

Thông báo mời thầu gói thầu: Mặt đường láng nhựa+ cống qua đường, Đường Trung tâm xã Thới Sơn- huyện Châu Thành

Tên dự án:Đường Trung tâm xã Thới Sơn- huyện Châu Thành
Tên gói thầu:Mặt đường láng nhựa+ cống qua đường
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành; Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp- huyện Châu Thành- tỉnh Tiền Giang; ĐT: 073.831902
23/09/2008 đến 03/10/2008
1.000.000 (VND)
03/10/2008 14:00
03/10/2008 14:00