Thông báo mời thầu gói thầu: Mặt đường láng nhựa+ cống qua đường

Thông báo mời thầu gói thầu: Mặt đường láng nhựa+ cống qua đường, Đường Trung tâm xã Thới Sơn- huyện Châu Thành.

Tên dự án:Đường Trung tâm xã Thới Sơn- huyện Châu Thành
Tên gói thầu:Mặt đường láng nhựa+ cống qua đường
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733
03/10/2008 đến 13/10/2008
1.000.000 (VND)
13/10/2008 14:00
13/10/2008 14:00