Kế hoạch chào hàng cạnh tranh của sở y tế

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh của sở y tế tỉnh Đồng ThápTên chủ đầu tư: So y te tinh Dong Thap Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uy ban nhan dan tinh Dong Thap Số hiệu: 1024/QD-UBND-HC Ngày ban hành: 25/09/2008 Quyết định phê […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm.

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm.Tên dự án:Mua sắm thiết bị dạy học Tên gói thầu:Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm. Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 1: Trang bị máy chiếu, máy tính xách tay.

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 1: Trang bị máy chiếu, máy tính xách tay.Tên dự án:Mua sắm thiết bị dạy học Tên gói thầu:Gói số 1: Trang bị máy chiếu, máy tính xách tay. Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị làm sạch kim loại

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị làm sạch kim loại – Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1.Tên dự án:Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1 Tên gói thầu:Thiết bị làm sạch kim loại Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGSTên dự án:Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS Tên gói thầu:Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS Nguồn vốn:KHCB của Công ty Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời chào hàng Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Thông báo mời chào hàng Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây NguyênGói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệmThuộc Dự án “Mua sắm thường xuyên năm 2007”Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước Bên mời thầu: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây NguyênHình thức đấu […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy phát điện 300 KVA

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy phát điện 300 KVATên dự án:Kế hoạch mua sắm tài sản cố định bổ sung năm 2007 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak Tên gói thầu:Mua sắm máy phát điện 300 KVA Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng Hình thức lựa chọn […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếuTên dự án:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu (2) Tên gói thầu:Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếuTên dự án:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu (1) Tên gói thầu:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển Phương […]

Mua sắm máy phát điện 300 KVA

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy phát điện 300 KVATên dự án:Kế hoạch mua sắm tài sản cố định bổ sung năm 2007 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak Tên gói thầu:Mua sắm máy phát điện 300 KVA Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng Hình thức lựa chọn […]