Mời đấu thầu chào hàng dụng cụ thể dục thể thao Tỉnh Hải Dương

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao Hải Dương
– Địa chỉ: Đại lộ, Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
– Điện thoại: 0320 3852217 – Fax: 0320 3852217
2. Tên dự án: Cung ứng trang phục, dụng cụ luyện tập thường xuyên cho vận động viên
3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác
4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao Hải Dương
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng trang phục, dụng cụ luyện tập thường xuyên cho vận động viên
6. Giá gói thầu:

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Cung ứng trang phục, dụng cụ luyện tập thường xuyên cho vận động viên
– Tên gói thầu: Cung ứng trang phục, dụng cụ luyện tập thường xuyên cho vận động viên
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nưước
– Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: từ ngày 07/5/2012 đến trưước 14giờ00 ngày 14/5/2012 (trong giờ hành chính).
– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 300.000đ/bộ
– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao Hải Dương (Địa chỉ: Đại lộ, Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương; Điện thoại: 0320 3852217; Fax: 0320 3852217)
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trưước 14giờ00, ngày 14/5/2012
– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đưược mở công khai vào lúc 14h30 ngày 14/5/2012 tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao Hải Dương.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.

Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao Hải Dương