Mời chào hàng thiết bị cho sở tài nguyên môi trường tp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh.
– Tên gói thầu: Thiết bị cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
– Tên dự án: Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP)
– Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới;
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước;
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 25 tháng 6 năm 2012 đến ngày 05 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Văn phòng Ban quản lý dự án LIFSAP,
+ 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh.
+ Điện thoại: 08 38 221 144 – Fax: 08 38 229 727
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2012 tại Ban quản lý dự án LIFSAP – 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2012
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Trung

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm – LIFSAP (Ban quản lý dự án LIFSAP) thành phố Hồ Chí Minh.
– Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
– Điện thoại/Fax/E-mail: 08 38 221 144 / 08 38 229 727 / lifsap.snn@tphcm.gov.vn
2. Tên dự án:
Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP)
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B
4. Tên chủ đầu tư:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Thiết bị cho Sở Tài nguyên và Môi trường.