Mời đấu thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính


THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA MÁY TÍNH

 Học viện Tài chính mời thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính.

 

– Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính.

– Tên gói thầu: Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính.

– Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh trang trong nước.

– Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2012 đến trước 14 giờ, ngày 06 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT, nhận HSMT: Phòng 204, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0439332397; fax 0439331865.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trước 14 giờ ngày 06/8/2012.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 8 năm 2012, tại: Phòng 204, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.