Đấu thầu thiết bị tiêu hao và kệ sách, kệ thiết bị phục vụ dạy học – Krông Pa, Gia Lai

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai mời đấu thầu Mua sắm thiết bị tiêu hao và kệ sách, kệ thiết bị phục vụ công tác quản lý thiết bị và dạy học của các đơn vị trường Bậc học phổ thông, năm học 2012-2013 […]

Mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị trường học phục phòng GDDT huyện Iapa, Gia Lai

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Iapa, Gia Lai mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị trường học phục vụ công tác dạy và học thuộc ngành giáo dục năm học 2012 -2013   A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu 1. Tên […]

Mời đấu thầu gói thầu thiết bị dạy học tối thiểu ngành học Mầm non – thị xã Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG THIẾT BỊ DẠY HỌC   – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu – Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị dạy học tối thiểu ngành học Mầm non năm học 2012 – 2013 – Tên dự án: Gói thầu […]

Mời đấu thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA MÁY TÍNH  Học viện Tài chính mời thầu Cung cấp máy tính để bàn phục vụ công tác giảng dạy và quản lý của Học viện Tài chính.   – Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính. – Tên gói thầu: Cung cấp máy tính để bàn phục vụ […]

Đấu thầu Mua sắm thiết bị dạy học cho trường mầm non và tiểu học Tỉnh Lào Cai

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ GIÁO DỤC DẠY HỌC    A. Thông tin chung 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203 840151; Pax 0203 842 425 3. Tên dự: […]

Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại huyện, thành phố tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG HỌC   A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện […]

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh Mua sắm thiết bị dạy học

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ GIÁO DỤC  A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203 840151; PAX: […]

Đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học – Sở GD – ĐT Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI THẦU – MỜI ĐẤU THẦU 13 GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG HỌC TỈNH LÀO CAI    A. Thông tin chung 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện […]