Mời đấu thầu gói thầu thiết bị dạy học tối thiểu ngành học Mầm non – thị xã Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

 

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị dạy học tối thiểu ngành học Mầm non năm học 2012 – 2013

– Tên dự án: Gói thầu thiết bị dạy học tối thiểu ngành học Mầm non năm học 2012 – 2013

– Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2012

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 10 tháng 8 năm 2012 đến ngày 15 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu.

Phường Đoàn Kết – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 0231 3877786, Fax: 0231 3877758

 

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2012 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu. Phường Đoàn Kết – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.

 

Lai Châu, ngày 6 tháng 8 năm 2012

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ LAI CHÂU