Mời đấu thầu Cung cấp và lắp đặt giá kệ lưu trữ tài liệu trang bị cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế Nam Định

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP GIÁ KỆ LƯU TRỮ TÀI LIỆU

Cục Thuế tỉnh Nam Định mời thầu Cung cấp và lắp đặt giá kệ lưu trữ tài liệu trang bị cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố trong tỉnh

 

– Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Nam Định;
– Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt giá kệ lưu trữ tài liệu trang bị cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố trong tỉnh
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ- Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Nam Định, địa chỉ: 325- Đường Trường Chinh – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ: 08giờ00 ngày 15/8/2012 đến trước 16giờ00 ngày 24/8/2012.


– Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 16giờ00 ngày 24/8/2012.
– Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ- Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Nam Định, địa chỉ: 325- Đường Trường Chinh – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định
– Hồ sơ chào hàng sẽ được mở công khai vào 16h00 ngày 24/8/2012 tại Cục Thuế tỉnh Nam Định.
– Cục Thuế tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.