Mời đấu thầu gói thầu Xây lắp nâng áp lộ 977 TG Trôi từ 10KV lên 22KV

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN

Công ty Điện lực Hoài Đức – Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội thông báo mời đấu thầu gói thầu Xây lắp nâng áp lộ 977 TG Trôi (Gói 5) Thuộc dự án Nâng điện áp lộ 977 TG Trôi từ 10KV lên 22KV.

– Nguồn vốn Vay TDTM

– Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ 17/08/2012 – 08:00 Đến ngày 27/08/2012 – 11:00

Địa điểm Phòng KHKTVT – Công ty Điện lực Hoài Đức, thôn Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 22456840; Fax: (04) 33861233

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 27/08/2012 – 11:00

Công ty Điện lực Hoài Đức kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp trên.