Mời đấu thầu Cung cấp trang thiết bị tin học cho Cục Hải quan Đồng Nai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC

Cục Hải quan Đồng Nai mời thầu Cung cấp trang thiết bị tin học (Ram, ổ cứng, thiết bị mạng)

 

– Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Đồng Nai

– Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị tin học (Ram, ổ cứng, thiết bị mạng) cho Cục Hải quan Đồng Nai

– Tên dự án: Mua sắm thiết bị

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Nguồn chống HVKDTPL).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ Quản trị – Cục Hải quan Đồng Nai, số 9A đường Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)

– Thời gian bán HSMT: từ 7h30 giờ, ngày 04 tháng 09 năm 2012 đến trước 14 giờ, ngày 18 tháng 09 năm 2012 (trong giờ hành chính)1.

 

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ Quản trị – Cục Hải quan Đồng Nai, số 9A đường Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Thời điểm đóng thầu: trước 14 giờ ngày 18 tháng 09 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 09 năm 2012, tại số 9A đường Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

Cục Hải quan Đồng Nai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.