Mời đấu thầu Cung cấp Biển tên công chức hải quan năm 2012

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP BIỂN TÊN

Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp Biển tên công chức hải quan năm 2012.

 

– Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

 – Tên gói thầu: Cung cấp Biển tên công chức hải quan năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho Tổng cục Hải quan năm 2012.

– Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ ngày 10/9/2012 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26/9/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu:

– Vụ Tài vụ Quản trị-Tổng cục Hải quan

+ Địa chỉ: Tầng 12 – Lô E3 – Khu Đô thị mới Cầu Giấy – Phường Yên Hòa – Q. Cầu Giấy- TP Hà Nội;

+ Số điện thoại: 0904054041/0988865990;

– Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 26/9/2012.

– Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 20.500.000 VNĐ

+ Hình thức bảo đảm: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền mặt.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 26/9/2012, tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Tầng 12, Lô E3, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.