Mời đấu thầu cung cấp máy tính – Học viện Tài chính

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP MÁY TÍNH

Học viện Tài chính mời thầu Cung cấp 01 phòng máy tính phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Học viện Tài chính.

 

 – Tên Bên mời chào hàng: Học viện Tài chính.

 – Tên gói thầu: Cung cấp 01 phòng máy tính phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Học viện Tài chính.

– Phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

 – Thời gian bán hồ sơ yêu cầu (HSYC) từ 08 giờ, ngày 31 / 8 / 2012 đến trước 14 giờ, ngày 07 / 9 / 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC, nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX):

Phòng 204, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính;

Số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04.39332397; fax 04.39331865.

– Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: trước 14h ngày 07 / 9 / 2012.

 HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 9 năm 2012;

– Tại: Phòng 204, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu tham gia đấu thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.