Đấu thầu San nền dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phổ Yên – Thái Nguyên

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU SAN LẤP NỀN KHU CÔNG NGHIỆP

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương mời đấu thầu  San nền 10ha (Giai đoạn 1) thuộc dự án “Khu công nghiệp Điềm Thụy“, huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: San nền 10ha (Giai đoạn 1) thuộc dự án “Khu công nghiệp Điềm Thụy“, huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin mời Quý đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu (miễn phí), tại Phòng Kinh tế – Kỹ Thuật, Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại

Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

 Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00, ngày 04 tháng 9 năm 2012 đến trước 8 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2012.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2012.

 Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2012 tại địa điểm nêu trên.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG