Thông Báo Kế Hoạch Đấu Thầu Công Trình Đền Tưởng Niệm Bến Dược

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A.  Thông tin chung về đơn vị và dự án đấu thầu:

1/.   Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo : BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỀN TƯỞNG NIỆM BẾN DƯỢC

– Địa chỉ : Ấp Phú Hiệp – xã Phú Mỹ Hưng – huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Fax/E-mail: (08) 37948756, (08) 37948830  fax  : (848) 37948764 – 37948761.

2/.  Tên dự án: Tu bổ sửa chữa tranh hoành tráng ghép gốm màu Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược, Củ Chi:

3/.  Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Quyết định số 6631/QĐ-SVHTTDL ngày 05/12/2012 của Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh.

4/.  Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược.

 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Lập dự án đầu tư sáng tác phác thảo)

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

02 tháng

2

Tư vấn quản lý dự án

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

Từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng

3

Tư vấn chỉ đạo nghệ thuật phần mỹ thuật và giám sát thi công xây dựng phần mỹ thuật

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

12 tháng

4

Bảo hiểm công trình

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng chọn gói

16 tháng

5

Kiểm toán

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

02 tháng

6

Xây dựng mỹ thuật

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng chọn gói

12 tháng