Phòng GD – ĐT Krông Pa, Gia Lai – Chào hàng mua sắm thiết bị dạy học

          THÔNG TIN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án.

1. Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.

– Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của các đơn vị trường bậc học mầm non, năm học 2012 – 2013.

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng : Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của các đơn vị trường bậc học mầm non, năm học 2012 – 2013.

B. Nội dung thông báo mời thầu.

– Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của các đơn vị trường bậc học mầm non, năm học 2012 – 2013.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá (không hoàn lại) là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn), tại Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Krôngpa (địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo – TT.Phú Túc – Huyện Krôngpa – Gia Lai).

– Thời gian bán HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2012 đến trước 08 giờ 00  phút ngày 12  tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.

– Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh GiaLai.

– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2012 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi HSĐX bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (được tính từ thời điểm chủ đầu tư nhận được HSĐX).

– Thời gian đóng thầu: vào lúc 08 giờ 05 phút ngày 12 tháng 11 năm 2012.

– Thời gian mở thầu: HSĐX sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11  năm 2012 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐK tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.