Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu mua sắm Vật tư – Phụ tùng phục vụ sửa chữa đầu máy 2013 (Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)

A.      Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Xí nghiệp Đầu máy Sài gòn

–              Địa chỉ: 540/21, Cách mạng tháng 8, P11, Q3, TP. HCM

–              Điện thoại/Fax: 08. 39931675/ 08. 39934269

2. Tên dự án: Mua sắm Vật tư – phụ tùng phục vụ sửa chữa đầu máy năm 2013

3.Tên chủ đầu tư: Liên hiệp Sức kéo Đường sắt
4. Tên gói thầu đăng ký TB mời chào hàng:    Gói số 1: Phụ tùng đầu máy Ấn Độ-D13E

             Gói số 2: Phụ tùng đầu máy GE-D9E

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM VẬT TƯ – PHỤ TÙNG  SỬA CHỮA ĐẦU MÁY 2013

–              Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Đầu máy Sài gòn

–              Tên gói thầu: Gói số 1: Phụ tùng đầu máy Ấn Độ – D13E và Gói số 2: Phụ tùng đầu máy GE-D9E

–              Tên dự án: Mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ sửa chữa đầu máy năm 2013

–              Nguồn vốn: Vốn vận tải năm 2013

–              Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

–              Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 11 tháng 01 năm 2013 đến ngày 25 tháng 01 năm 2013 (trong giờ hành chính).

–              Địa chỉ phát hành: Phòng kế hoạch – Xí nghiệp Đầu máy Sài gòn – 540/21, Cách mạng tháng 8, P11, Q3, Tp. HCM; Tel/Fax: 08. 39931675/08. 39934269.

–              Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8giờ00, ngày 25 tháng 01 năm  2013 tại Phòng kế hoạch – Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn