Mời chào hàng: : Cung ứng vật tư phương tiện phục vụ công tác chuyên môn – Công an Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320.3889330

2. Tên dự án: Mua vật tư phương tiện phục vụ công tác chuyên môn

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Công an tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung ứng vật tư phương tiện phục vụ công tác chuyên môn.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

 

 MỜI CHÀO HÀNG  CUNG ỨNG VẬT TƯ 

 – Tên Bên mời chào hàng: Công an tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Cung ứng vật tư phương tiện phục vụ công tác chuyên môn.

– Tên dự án: Mua vật tư phương tiện phục vụ công tác chuyên môn

– Nguồn vốn:  Từ nguồn kinh phí phạt vi phạm trật tự ATGT

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( trong nước)

 – Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ ngày  09/8/2013 đến tr­ước 14 giờ 00 ngày 16/8/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu : 500.000đ/bộ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Công an tỉnh Hải Dương (Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.3889330)

– Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 16/8/2013

– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc  14h30 ngày 16/8/2013   tại Công an tỉnh Hải Dương.

Công an tỉnh Hải Dư­ơng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia. Mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự hội nghị mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.