Mời thầu : Mua sắm 01 xe lu rung thủy lực – XN Giao thông Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Xí nghiệp Giao thông thành phố Hải Dương

– Địa chỉ: Số 101 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320.3890202

2. Tên dự án: Mua sắm 01 xe lu rung thủy lực

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Xí nghiệp giao thông thành phố Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm 01 xe lu rung thủy lực

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

MỜI THẦU MUA SẮM XE LU THỦY LỰC

– Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp giao thông thành phố Hải Dương

– Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe lu rung thủy lực

– Tên dự án: Mua sắm 01 xe lu rung thủy lực

– Nguồn vốn: Kinh phí Ngân sách thành phố Hải Dương

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong n­ước)

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 08/8/2013 đến tr­ước 14giờ00 ngày 19/8/2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán và nhận HSMT: Xí nghiệp Giao thông thành phố Hải Dương (Số 101 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương – ĐT: 0320.3890202)

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 300.000đ/bộ (Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Thời điểm đóng thầu: trư­ớc 14giờ00, ngày 19/8/2013 tại Xí nghiệp Giao thông thành phố Hải Dương.

– Đảm bảo dự thầu: 7.500.000VNĐ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

– Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 19/8/2013 tại Xí nghiệp Giao thông thành phố Hải Dương.

Xí nghiệp Giao thông thành phố Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.