Mời đấu thầu: Cung ứng phân bón – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông hiện đang cần mua phân bón để chăm sóc cho vườn cây. Xin mời các đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện năng lực cung ứng phân bón, tham gia đấu thầu:

  1. 1.      Số lượng, chủng loại:

– Đạm Urê (N ≥ 46%):                                  650 tấn

– Lân nung chảy (P­2O5 ≥ 15%):                    600 tấn

– Kaly (KO ≥ 60%):                                     350 tấn

  1. 2.      Thời gian, vận chuyển, địa điểm giao hàng:

Giao tại kho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông kể từ ngày 18/08/2013 đến hết ngày 25/08/2013. Chi phí vận chuyển bên bán chịu. Bốc xếp mỗi bên chịu 1 đầu.

  1. 3.      Thời gian đóng thầu: 14h ngày 18 tháng 08 năm 2013.
  2. 4.      Thời gian mở thầu: 14h30 ngày 18 tháng 08 năm 2013, tại Phòng Kế hoạch – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông.
  1. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ đề xuất:  Từ 7h30 ngày 10/08/2013 đến 11h ngày 18/08/2013 (trong giờ làm việc).

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 14h ngày 18/08/2013.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu thầu cung ứng phân bón có thể tìm hiểu thêm, xin liên hệ Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (Điện thoại: 0977.416.700 – gặp Lịch)