Mời chào hàng sửa chữa xe ôtô – Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, Sơn La

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện

2. Tên gói thầu:  Sửa chữa xe ôtô 26B-1899 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp.

3.Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện được giao năm 2013, 2014

4.Tên bên mời thầu: Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

6. Quy cách sản phẩm: Sửa chữa 01 xe ôtô Misubizi.

8. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

10. Thời gian bán HSMT từ  08 giờ 00’ ngày 30  tháng 12 năm 2013 đến 8 giờ 00’ ngày 08 tháng 01 năm 2014 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu:  8 giờ 00’ ngày  08 tháng 01 năm 2014

11. Thời gian mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 01 năm 2014.

-Địa điểm bán HSMT: Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

-Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng

Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên./.