Chào hàng cạnh tranh: Cung ứng 200 tấn phân Đạm Urê – Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Prông

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông có kế hoạch tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung ứng 200 tấn phân Đạm Urê để sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

Tên gói thầu: Cung ứng 200 tấn phân Đạm Urê.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

Thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8 giờ ngày 01/04/2014 (trong giờ hành chính).

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đề xuất: 8 giờ ngày 10/4/2014 (tại phòng Kế hoạch Vật tư).

Thời gian mở hồ sơ đề xuất: 9 giờ ngày 10/4/2014. Tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông.

Địa chỉ: xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0977416700 (gặp Lịch).     Fax: 0593 790024

Kính mời Quý Công ty có đủ năng lực, tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.