Mời Thầu: Thi công xây dựng Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông.

– Địa chỉ: Phố ngã Ba Thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông

– Điện thoại: 0281.3850.310 – Fax: 0281.3851.476,

– E-mail:Banqlcdabt@gmail.com.

2. Tên dự án: Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:   – Dự án thuộc nhóm A:  
       
– Dự án thuộc nhóm  B:   – Dự án thuộc nhóm C: X
       
– Dự án liên doanh:   – Hợp đồng hợp tác kinh doanh  
       
    – Dự án, dự toán khác:  

4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

– Tên dự án: Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

– Nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (đầu tư thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị), vốn ngân sách địa phương cân đối.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 15/8/2014 đến trước 08h00′ ngày 04/9/2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02813.850.310.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/1 bộ (Một triệu đồng Việt Nam).

– Địa chỉ nhận HSDT: Tại Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn – Phố ngã ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

– Thời điểm đóng thầu: 08h00′ ngày 04/9/2014.

– Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bẩy mươi triệu đồng); Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng; Hình thức bảo đảm: Bởi một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc ký quỹ bằng tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 08h30′ (giờ Việt Nam), ngày 04/9/2014 tại phòng họp số 1 Trụ sở UBND huyện Bạch Thông.

Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.