Mời chào hàng: Cung cấp trang thiết bị trường học công trình: Nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mang Yang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

– Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

– Điện thoại, Fax: (059) 38393623. Email: thanhmangyang@gmail.com.

2. Tên dự án: Nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Mang Yang

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

Gói 04:

Cung cấp trang thiết bị trường học công trình: Nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mang Yang.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

– Tên gói thầu: Gói 04: Cung cấp trang thiết bị trường học công trình: Nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mang Yang

– Tên dự án: Nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

– Nguồn vốn: Ngân sách cấp.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 6 năm 2015 đến 16  giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai); Điện thoại, Fax: 0593.839.362.

  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.