Mời Thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn đào tạo hệ thống thiết bị Telemedicine cho Sở Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

– Địa chỉ: đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

–  Điện thoại: (033) 3825446;      Fax: (033) 3827218.

2. Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn đào tạo hệ thống thiết bị Telemedicine cho Sở Y tế

3. Tên dự án: ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

4. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn đào tạo hệ thống thiết bị Telemedicine cho Sở Y tế.
  • Thuc Dự án: ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  • Ngun vn: Ngân sách tỉnh Quảng Ninh.
  • Bên mi thu: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 26/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế Quảng Ninh, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 3825446. Fax: (033) 3827218.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng  (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 26/07/2015.