Mời Thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn đào tạo hệ thống thiết bị Telemedicine cho Sở Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh – Địa chỉ: đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; –  Điện thoại: (033) 3825446;      Fax: (033) 3827218. 2. Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn […]