Mời Chào hàng: mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Truờng Đại học Phòng cháy chữa cháy

– Địa chỉ: 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội;

– Điện thoại/Fax: (04) 3553 0725.

2. Tên dự án: mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2015

4. Chủ đầu tư: Truờng Đại học Phòng cháy chữa cháy

5. Tên gói thầu:

–  Gói thầu số 1: Thiết bị thực hành môn học cứu hộ, cứu nạn dưới nước;

–  Gói thầu số 2: Hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thực hành tin học, TB tập luyện và TB phục vụ công tác QLGD cho X14 và TT HL&BDNV của Công an một số đơn vị địa phương phía Bắc.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu:

–  Gói thầu số 1: Thiết bị thực hành môn học cứu hộ, cứu nạn dưới nước;

–  Gói thầu số 2: Hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thực hành tin học, TB tập luyện và TB phục vụ công tác QLGD cho X14 và TT HL&BDNV của Công an một số đơn vị địa phương phía Bắc.

  • Thuộc Dự án: mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2015.
  • Nguồn vốn: Chi an ninh thường xuyên.
  • Bên mời thầu: Truờng Đại học Phòng cháy chữa cháy.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Điện thoại/Fax: (04) 3553 0725.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 27/07/2015.