Mời Thầu: Thí nghiệm hệ thống trạm biến áp Trụ sở Cơ quan Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Quản trị, Tổng cục Hậu Cần-Kỹ thuật, Bộ Công an

– Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại: (069) 20122/23819; Fax: (069) 20574.

2. Tên dự án: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật việc thí nghiệm hệ thống trạm biến áp Trụ sở Cơ quan Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Cục Quản trị, Tổng cục Hậu Cần-Kỹ thuật, Bộ Công an

5. Tên gói thầu: Thí nghiệm hệ thống trạm biến áp Trụ sở Cơ quan Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Thí nghiệm hệ thống trạm biến áp Trụ sở Cơ quan Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Thuộc Dự án: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật việc thí nghiệm hệ thống trạm biến áp Trụ sở Cơ quan Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Cục Quản trị, Tổng cục Hậu Cần-Kỹ thuật, Bộ Công an;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 03/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 18/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng Quản lý trụ sở cơ quan Bộ, Buồng 203 Nhà B03, Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Điện thoại: (069) 20122/23819; Fax: (069) 20574;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 18/08/2015.