Mời chào hàng: Gia công vỏ Tụ điện (Inox 430/BA) cho Phân xuởng Chế tạo – Lắp ráp năm 2015 – 2016

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam

– Địa chỉ:

–  Điện thoại:  (08) 22.160.934; Fax: (08) 35.511.689).

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam

5. Tên gói thầu:  Gói 1:

Gia công vỏ Tụ điện (Inox 430/BA) cho Phân xuởng Chế tạo – Lắp ráp năm 2015 – 2016

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói 1: Gia công vỏ Tụ điện (Inox 430/BA) cho Phân xuởng Chế tạo – Lắp ráp năm 2015 – 2016;
  • Nguồn vốn: sản xuất kinh doanh của Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam;
  • Bên mời thầu: Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 04/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Vật tư Xuất nhập khẩu – Công ty Thí nghiệm Điện Miền Nam, 22 Bis Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: (08) 22.160.934; Fax: (08) 35.511.689);
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 11/08/2015.