Mời chào hàng: Mua sắm đầu dò, phần mềm siêu âm mạch máu và siêu âm sản khoa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

– Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Vân Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận;

–  Điện thoại: (068) 3830252.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

5. Tên gói thầu: Mua sắm đầu dò siêu âm mạch máu, phần mềm siêu âm mạch máu và phần mềm siêu âm sản khoa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm đầu dò siêu âm mạch máu, phần mềm siêu âm mạch máu và phần mềm siêu âm sản khoa;
  • Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ y tế năm 2015;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
  • Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ 07 giờ 00 ngày 13/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Vân Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận;
  • Điện thoại: (068) 3830252;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 20/08/2015.