Mời chào hàng: Mua sắm Vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Quân y

– Địa chỉ: 160 Phùng Hưng, Hà Đông, TP. Hà Nội

–  Điện thoại: 0986 721 227; Fax: 069 698 924.

2. Tên dự án: Nghiên cứu vai trò chức năng của các adipokine huyết thanh và các micro RNA tự do ở bệnh đái tháo đường type 2 – Mã số 106- YS.02-2014.36

4. Chủ đầu tư: Học viện Quân y

5. Tên gói thầu: Vật tư, hóa chất

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Vật tư, hóa chất
  • Thuộc Dự án: Nghiên cứu vai trò chức năng của các adipokine huyết thanh và các micro RNA tự do ở bệnh đái tháo đường type 2 – Mã số 106- YS.02-2014.36
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
  • Bên mời thầu: Học viện Quân y
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 11 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 0986 721 227; Fax: 069 698 924
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 11 giờ 00 ngày 18/09/2015.