Mời chào hàng: Mua sắm Vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Quân y – Địa chỉ: 160 Phùng Hưng, Hà Đông, TP. Hà Nội –  Điện thoại: 0986 721 227; Fax: 069 698 924. 2. Tên dự án: Nghiên cứu vai trò chức năng của các adipokine huyết thanh và các micro RNA tự do […]