Mời chào hàng: Cung ứng các dịch vụ phục vụ đoàn công tác HĐND quận Ba Đình đi học tập kinh nghiệm thực tế

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

– Địa chỉ: số 25 Phố Liễu Giai, Ba Đình, TP. Hà Nội

–  Điện thoại: 043.762.5065.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

5. Tên gói thầu: Cung ứng các dịch vụ phục vụ đoàn công tác HĐND quận Ba Đình đi học tập kinh nghiệm thực tế tại một số tỉnh Nam Trung Bộ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung ứng các dịch vụ phục vụ đoàn công tác HĐND quận Ba Đình đi học tập kinh nghiệm thực tế tại một số tỉnh Nam Trung Bộ
  • Nguồn vốn: Ngân sách
  • Bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 17/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng HDND và UBND quận Ba Đình, số 25 Phố Liễu Giai, Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 043.762.5065
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 17/09/2015.