Mời Thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực Bắc Giang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

– Địa chỉ: Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

–  Điện thoại: 04.2215.9597; Fax: 04.3717.0418

2. Tên dự án: Lắp đặt tụ bù các TBA 110kV khu vực Bắc Giang – Giai đoạn 2

4. Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc dự án: Lắp đặt tụ bù các TBA 110kV khu vực Bắc Giang – Giai đoạn 2
  • Nguồn vốn: ĐTXD của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  • Bên mời thầu: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 17/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 28/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.2215.9597; Fax: 04.3717.0418
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 28/09/2015.