Mời Thầu: Mua sắm tủ tụ bù hạ thế tỉnh Thái Bình

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thái Bình Gói thầu: Mua sắm tủ tụ bù hạ thế Dự án: Lắp đặt tụ bù trên lưới điện hạ áp năm 2015-2016 Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thu công suất phản kháng Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước Thời […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực Bắc Giang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc – Địa chỉ: Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội – […]